Tại sao nước đá là thể rắn nhưng lại nổi?

0
57

Vì sao chúng ta không nuôi ngựa vằn?

06/04/2020 13:30

Ngựa là loài vật nuôi quen thuộc đối với con người. Chúng ta đã thuần hóa nhiều giống ngựa, đưa chúng về các trang trại và dùng ngựa để di chuyển hoặc lấy sức kéo. Song, một loài họ hàng của chúng, loài ngựa vằn, lại chưa hề xuất hiện trong các trang trại của chúng ta.