Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

0
6

Công dân sẽ được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ nhắn tin và nhiều cách thức khác.


Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày 29-3, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015 hướng dẫn Luật Căn cước công dân.

Một điểm mới tại Nghị định 37/2021 là công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư bằng tin nhắn và nhiều hình thức khác.

Cụ thể, khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2021, công dân khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ có hướng dẫn chi tiết về việc khai thác thông tin trên CSDLQG về dân cư của cá nhân.

Đối với công dân muốn thực hiện thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ nhắn tin thì sẽ làm theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Quảng Cáo
Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì gửi người có thẩm quyền cho phép theo quy định. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.

Hiện nay, theo Nghị định 137/2015, công dân chỉ được khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông.

Nghị định 37/2021 có hiệu lực từ ngày 14-5-2021.

Sẽ cấp CCCD và xác nhận số CMND cũ qua mạng
(PLO)- Thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi CCCD và xác nhận số CMND sẽ sớm được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý II-2021.

Theo Võ Phạm (Pháp Luật TPHCM)