Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

0
492

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7. Bảo vệ các dữ liệu cá nhân tốt hơn bằng cách đặt mật khẩu cho Windows 7. Khuyên dùng…

Mật khẩu Windows như chiếc chìa khóa giúp bạn bảo vệ những tài liệu các nhân được lưu trữ trên máy tính. Hãy tạo mật khẩu cho Windows 7 nếu bạn có những thứ ở trong máy tính không muốn người khác xem được.

Cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

1. Tạo mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  góc dưới cùng bên trái cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn  Control Panel .

Nhấn nút Start chọn Control Panel

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety .

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4: Nhấn nút  Create a password for your account .

Nhấn nút Create a password for your account

Bước 5: Nhập mật khẩu muốn tạo rồi nhấn nút  Create password , trong đó:

  • New Password: Mật khẩu muốn tạo
  • Confirm New Password: Nhập lại mật khẩu
  • Type a password hint: Gợi ý mật khẩu (ai cũng có thể thấy)

Nhập mật khẩu muốn tạo rồi nhấn nút Create password

Sau khi nhấn nút Create password bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ User Accounts như trong bước 4. Lúc này bạn đã tạo thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  góc dưới cùng bên trái cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn  Control Panel .

Nhấn nút Start chọn Control Panel

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety .

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4: Nhấn nút  Change your password .

Nhấn nút Change your password

Bước 5: Nhập các thông tin vào Form đổi mật khẩu Windows 7, trong đó:

  • Current password: Mật khẩu hiện tại
  • New password: Mật khẩu mới
  • Confirm New password: Nhập lại mật khẩu mới
  • Type a password hint: Gợi ý mật khẩu (ai cũng thấy)

Nhập xong, bạn nhấn nút  Change password .

Nhập các thông tin vào Form đổi mật khẩu Windows 7 rồi nhấn nút Change Password

Sau khi nhấn nút Change password bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ User Accounts như trong bước 4. Lúc này bạn đã đổi thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

3. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  góc dưới cùng bên trái cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn  Control Panel .

Nhấn nút Start chọn Control Panel

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety .

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4: Nhấn nút  Remove your password .

Nhấn nút Remove your password

Bước 5: Nhập mật khẩu đang dùng vào khung  Current password  rồi nhấn nút  Remove Password .

Nhập mật khẩu vào khung Current password rồi nhấn nút Remove Password

Sau khi nhấn nút Remove password bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ User Accounts như trong bước 4. Lúc này bạn đã xóa thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

Chúc các bạn thành công!!!

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Đánh giá bài viết