Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003, 2007, 2010, 2013

0
370

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003, 2007, 2010, 2013. Phần phát hiện lỗi chính tả này của Microsoft không dành cho tiếng Việt cho nên word mới bị vậy.

Nếu bạn không có cảm tình với chức năng phát hiện lỗi chính tả với những gạch chân đỏ và xanh của Word thì có thể tắt nó đi theo thủ thuật bên dưới nha.

huong-dan-bo-gach-chan-mau-xanh-do-khi-soan-thao-word-2003-2007-2010-2013Chức năng phát hiện lỗi chính tả với những gạch chân đỏ và xanh của word

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ khi soạn thỏa word 2003, 2007, 2010, 2013

Với word 2003

Trên thanh Menu, bạn bấm chọn Tools >> Options. Cửa sổ Options hiện ra, bạn chọn tab Spelling & Grammar và lần lượt bỏ chọn tại 2 vị trí Check spelling as you typeCheck Grammar as you type, rồi nhấn OK là xong.

huong-dan-bo-gach-chan-mau-xanh-do-khi-soan-thao-word-2003

Với word 2007, 2010, và 2013

Bạn nhấn vào menu trên cung bên trái của word, chọn Word Options.

bo-gach-chan-mau-xanh-do-khi-soan-thao-word-2003-2007-2010-2013

Chọn phần Proofing, sau đó dấu tích 4 ô như trong hình dưới.

huong-dan-bo-gach-chan-mau-xanh-do-khi-soan-thao-word-2003-2007

Quay lại word và kiểm tra kết quả nha.

huong-dan-bo-gach-chan-mau-xanh-do-khi-soan-thao-word-2010-2013

Chúc các bạn thành công!!!

Hướng dẫn bỏ gạch chân màu xanh đỏ word 2003, 2007, 2010, 2013

Đánh giá bài viết