Điều động, bổ nhiệm hai Trợ lý Chủ tịch nước

0
2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước.


Cụ thể, tại Quyết định số 688/QĐ-CTN, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm hai Trợ lý Chủ tịch nước
Ông Cấn Đình Tài được bổ nhiệm làm Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Cấn Đình Tài đã có nhiều năm công tác, giúp việc cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi ông đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Chính phủ. Từng giữ Hàm Vụ trưởng, Thư ký của Thủ tướng, đến tháng 4/2020, ông Cấn Đình Tài được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 689/QĐ-CTN, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng từng giữ chức vụ Hàm Vụ trưởng, Thư ký giúp việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 1/2019.

 HL (Nguoiduatin.vn)