Đẩy mạnh hợp tác KHCN giữa Việt Nam và Hàn Quốc

0
333

Vào chiều ngày 17/8, GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM kiêm Viện trưởng Viện khoa học và công nghệ tính toán đã tiếp đoàn công tác Bộ KHCN do ông Nguyễn Phú Bình – Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác đã trao đổi và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quản lý đề tài, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm liên quan các hợp phần của đề tài Nghị định thư Việt Nam – Hàn Quốc do Viện Khoa học công nghệ và tính toán (thuộc Sở KHCN Thành phố) đang chủ trì thực hiện.

Đại diện cơ quan chủ trì và nhóm nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng đã trân trọng cảm ơn đoàn về những ý kiến, đóng góp cho đề tài được ngày càng hoàn thiện. 

GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng tiếp đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2022

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995, Bộ Khoa học Công nghệ và Thông tin Hàn Quốc (MSIT) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2022.

Hai bên thông báo để các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hai nước gửi đề xuất các đề tài hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Các đề tài hợp tác nghiên cứu chung sẽ được hai bên cùng xem xét tài trợ.

Các đề tài hợp tác phải thuộc một trong các lĩnh vực sau: Công nghệ thông tin (IT); Công nghệ sinh học (BT); Công nghệ khí hậu (CT); Y học cổ truyền (TM). Các đề tài thuộc các lĩnh vực khác sẽ không được xem xét.

04 đề tài sẽ được lựa chọn. Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến ngày 2/10/2018.

Tính hợp lệ của đề tài đề xuất

Mỗi đề tài phải được nộp đồng thời cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ phía Hàn Quốc và Việt Nam. Đề tài chỉ nộp cho một phía sẽ không được xem xét.

Trước khi đánh giá các đề xuất, các bên sẽ xem xét tính hợp lệ trên các cơ sở như sau: Về phía Hàn Quốc, thông báo này mở cho các nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức nghiên cứu theo quy định của Điều 14, Luật Nghiên cứu khoa học cơ bản (Luật số 14079).

Về phía Việt Nam, thông báo này mở cho các tổ chức nghiên cứu công lập và ngoài công lập, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu đối với đề tài

Về phía Hàn Quốc, mỗi đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài năm tiếp theo. Một bên có thể yêu cầu ngừng tài trợ cho năm tiếp theo với các lý do xác đáng như kết quả nghiên cứu không đạt hoặc sử dụng nguồn tài trợ nghiên cứu sai mục đích.

Báo cáo và đánh giá kết quả: Chủ nghiệm đề tài phải nộp các báo cáo trung hạn trước thời điểm kết thúc giai đoạn thực hiện đề tài hàng năm và các báo cáo cuối cùng sau khi đề tài kết thúc. Báo cáo về các đề tài hợp tác sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia trong lĩnh vực phù hợp và là thông tin tham khảo cho mỗi Bên trong các quyết định trong tương lai và trong việc sử dụng nguồn vốn chung.

Về phía Việt Nam, đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo. Bộ ngành chủ quản hoặc quản lý lĩnh vực liên quan xem xét các đề xuất của các tổ chức, cá nhân phù hợp với phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình gửi Công văn tới Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét đặt hàng.

Hồ sơ đề xuất gồm các tài liệu sau: a- Đề cương đề xuất đề tài khoa học và công nghệ theo Nghị định thư viết bằng tiếng Việt, đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan. b- Công văn do Lãnh đạo Bộ, ngành chủ quản hoặc quản lý lĩnh vực liên quan ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Hàn Quốc.

Quy trình nộp đề xuất

Về phía Hàn Quốc: Các đề xuất phải được tải lên mạng của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NFR), địa chỉ http://ernd.nrf.re.kr.

Về phía Việt Nam: Hồ sơ đề xuất đề tài khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Hàn Quốc được nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện gửi về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Hồ sơ được gửi trong phòng bì dán kín, bìa ngoài có ghi: Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư, Chương trình hợp tác KHCN lần thứ 8 Việt Nam-Hàn Quốc.