Cách tạo shortcut cho những cài đặt hay dùng trên Windows 10

0
383
Cài đặt Mã lệnh Wifi ms-settings:network-wifi Cài đặt Wifi (Manage Wi-Fi Settings) ms-settings:network-wifisettings Ethernet ms-settings:network-ethernet Mạng di động (3G) (Cellular) ms-settings:network-cellular Mobile hotspot ms-settings:network-mobilehotspot Cập nhật Window (Windows Update) ms-settings:windowsupdate Tiết kiệm Pin (Battery Saver) ms-settings:batterysaver Cài đặt tiết kiệm Pin (Battery Saver Settings) ms-settings:batterysaver-settings Thông tin sử dụng Pin (Battery use) ms-settings:batterysaver-usagedetails Giao diện (Themes) ms-settings:themes Nút Start (Start) ms-settings:personalization-start Hiển thị (Display) ms-settings:screenrotation Bluetooth ms-settings:bluetooth Camera ms-settings:privacy-webcam Màu sắc (Colors) ms-settings:colors Sử dụng dữ liệu (Data Usage) ms-settings:datausage Ngày và giờ (Date and Time) ms-settings:dateandtime Phụ đề (Closed Captioning) ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning Độ tương phản cao (High Contrast) ms-settings:easeofaccess-highcontrast Kính lúp (Magnifier) ms-settings:easeofaccess-magnifier Power & sleep ms-settings:powersleep Riêng tư (Privacy) ms-settings:privacy Chế độ máy tính bảng (Tablet mode) ms-settings://tabletmode/ Đánh máy (Typing) ms-settings:typing Lưu trữ (Storage) ms-settings:storagesense Đăng nhập (Sign-in) ms-settings:signinoptions Chế độ máy bay (Airplane Mode) ms-settings:proximity Hình nền (Backgrounds) ms-settings:personalization-background Thiết lập cá nhân (Personalization) ms-settings:personalization Gia đình & người dùng khác (Family & other) ms-settings:otherusers Những thay đổi cài đặt gần đây (Optional features) ms-settings:optionalfeatures Dial-up ms-settings:network-dialup Truy cập trực tiếp (DirectAccess) ms-settings:network-directaccess Chuột và bàn di chuột (Mouse & touchpad) ms-settings:mousetouchpad Dành cho nhà phát triển (Developers) ms-settings:developers Thiết bị kết nối (Connected devices) ms-settings:connecteddevices Kết nối công việc (Work access) ms-settings:workplace Cài đặt giọng, ngôn ngữ nói vs thiết bị (Speech) ms-settings:speech Quốc gia & ngôn ngữ (Region & language) ms-settings:regionlanguage Speech, inking, & typing ms-settings:privacy-speechtyping Radio ms-settings:privacy-radios Motion ms-settings:privacy-motion Microphone ms-settings:privacy-microphone Tin nhắn (Messaging) ms-settings:privacy-messaging Vị trí (Location) ms-settings:privacy-location Phản hồi (Feedback) ms-settings:privacy-feedback Các thiết bị khác (Other Devices) ms-settings:privacy-customdevices Liên hệ (Contacts) ms-settings:privacy-contacts Lịch (Celander) ms-settings:privacy-calendar Thông tin tài khoản(Info Account) ms-settings:privacy-accountinfo Thông báo & hành động (Notifications & actions) ms-settings:notifications VPN ms-settings:network-vpn Proxy ms-settings:network-proxy Bản đồ ngoại tuyến (Offline maps) ms-settings:maps Khóa màn hình (Lockscreen) ms-settings:lockscreen Other Options (Ease of Access) ms-settings:easeofaccess-otheroptions Chuột (Mouse) ms-settings:easeofaccess-mouse Bàn phím (Keyboard) ms-settings:easeofaccess-keyboard Người đọc (Narrator) ms-settings:easeofaccess-narrator