Cách sửa lỗi file hosts bị khóa ( hiện hình ổ khóa màu vàng)

0
405

Cách sửa lỗi file hosts bị khóa ( hiện hình ổ khóa màu vàng). File hosts của bạn sẽ không có tác dụng gì hết khi có biểu tượng hình ổ khóa màu vàng bên cạnh.

Khi mình trợ giúp một số bạn vào Facebook thì gặp phải lỗi không lưu được file hosts, file host không có tác dụng khi áp dụng cách sửa file host để vào Facebook. Khi đó file hosts hiện hình ổ khóa màu vàng bên cạnh . Vậy phải làm sao bây giờ? Xem cách xử lý ở đây nhé.

file-hosts-bi-khoafile hosts bị khóa ( hiện hình ổ khóa màu vàng)

Hướng dẫn sửa lỗi file hosts bị khóa

Đầu tiên các bạn tạo một file thuthuattienich.reg như sau. Các bạn có thể tạo như hướng dẫn bên dưới hoặc tải file thuthuattienich.reg tạo sẵn ở đây.

Các bạn click chuột phải vào màn hình desktop của máy tính chọn New -> Text document, sau đó mở file vừa tạo lên, copy -> paste nội dung sau vào:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunascommand]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunascommand]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"

Tiếp tục chọn File -> Save as. Phần file name các bạn điền thuthuattienich.reg. Phần Save as type các bạn chọn all file. Sau đó nhấn Save.

huong-dan-sua-loi-file-hosts-bi-khoa

Vậy là các bạn đã tạo xong một file thuthuattienich.reg.

file-hosts-hien-hinh-o-khoa-mau-vang

Bạn click đúp vào file đó, một bảng thông báo hiên lên các bạn chọn Yes.

file-hosts-khong-sua-duoc

Quay trở lại nơi lưu file hosts ( C:WindowsSystem32Driversetc ), click chuột phải vào nó chọn Take Ownership. Lúc này file hosts sẽ mất hình ổ khóa màu vàng bên cạnh.

Tuy nhiên các bạn phải khởi động lại máy tính để file hosts có hiệu lực nhé.

Chúc các bạn thành công!!!

Cách sửa lỗi file hosts bị khóa ( hiện hình ổ khóa màu vàng)

Đánh giá bài viết