Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

0
378

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel cực kỳ đơn giản với hàm PROPER, UPPER và LOWER.

 

Nhiều khi tài liệu Excel bạn tải về trên mạng thường có định dạng rất kém thẩm mỹ. Ví dụ như tất cả đều được viết hoa hoặc tất cả đều được viết thường. Như vậy làm sao có thể sử dụng để áp dụng vào công việc của bạn. Hay phải sửa lại từng chữ một? Có cách khác nhanh hơn, xem bên dưới nha.

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

1. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa

Sử dụng lệnh UPPER với công thức sau:

 =UPPER(“văn bản muốn chuyển sang chữ hoa”) 

Ví dụ: =UPPER(“Dòng 6 test viết hoa tất cả các chữ”)

Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa

Kết quả:

Kết quả Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa

2. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ thường

Sử dụng lệnh LOWER với công thức sau:

 =LOWER(“văn bản muốn chuyển sang chữ thường”) 

Ví dụ:

=LOWER(“DÒNG 7 TEST CHỮ HOA VỀ CHỮ THƯỜNG”)

Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ thường

Kết quả:

Kết quả Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ thường

3. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Sử dụng lệnh PROPER với công thức sau:

 =PROPER(“văn bản muốn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ”) 

Ví dụ: =PROPER(“Dòng 5 test viết hoa chữ cái đầu”)

Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Kết quả:

Kết quả Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

4. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Sử dụng lệnh CONCATENATE với công thức sau:

 =CONCATENATE(UPPER(LEFT(ô muốn áp dụng,1)),RIGHT(ô muốn áp dụng,LEN(ô muốn áp dụng)-1)) 

Ví dụ: Để viết hoa chữ cái đầu tiên trong ô A1 ta dùng lệnh sau: =CONCATENATE(UPPER(LEFT(A1,1)),RIGHT(A1,LEN(A1)-1))

Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Kết quả:

Kết quả Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Chúc các bạn thành công!!!

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Đánh giá bài viết